Głęboki Fiolet....A Deep Violet (2012)

Punkt otoczony okręgiem tworzy znak spotykany w wielu kulturach na naszej planecie - to przejawienie świadomości i początek każdego Wszechświata. Ten znak rozpoznawany jest także jako symbol Słońca.

Dojrzałe owoce leśnych jagód barwią kartki papieru intensywnym fioletem. Wystawione na słoneczne światło blakną powoli. Godzina po godzinie, dzień po dniu Słońce rysuje swój wyraźny podpis. Słońce jest wewnątrz każdego owocu - to część kosmicznego pulsu. Obraz pojawia się, by ponownie zniknąć. Tajemnica została wyjawiona.

19 kartek papieru nasączonych sokiem z jagód / naświetlane Słońcem od 4 godzin do 10 dni


A point surrounded with a circle is a sign appearing in many cultures on our Earth. The sign usually is associated with the flash of consciousness and a beginning of every Universe. This sign is also known as a solar symbol.

The sheets of paper are dyed with juice from ripe bilberries fruits. A natural deep violet dyes fade in the sun very slowly. Hour by hour, day by day the Sun marks own signature. An every fruit has the Sun inside -  it is the part of cosmic pulse. An image appears in order to fade away. The mystery has been revealed.

19 sheets of paper soaked with juice of bilberries / exposed with the Sun variably from 4 hour to 10 days
Solaris.....again (2011)Fotobus.....Photobus (2011)

 

Pierwowzorem tej akcji był "Światłoczuły Autobus" wykonany wraz z Filipem Bylakiem w 2003 roku w Szczecinie. Egzemplarz w Koninie był nieco staranniej wykonany no i jeździł zgodnie z rozkładem wraz z pasażerami 26 września 2011 roku. Ciemność, odwrócone obrazy i upał wewnątrz łamały bariery społeczne i powodowały spontaniczną integrację pasażerów. Obyło się bez reakcji negatywnych (o dziwo). Jako autor dzielnie stawiłem temu czoła wygłaszając krótkie mowy co parę przystanków.