Archiwum Domowe.....Home Archive (1998-2000)Cykl prac inspirowanych fotografiami mojego ojca. Tutaj skoncentrowałem się na fotografiach ukazujących najbliższych członków rodziny. Starałem się dotrzeć do tych samych miejsc z tymi samymi ludźmi i zrealizować fotografię powtarzając sposób kadrowania, ustawienie postaci, wyraz twarzy. Pomiędzy każdą fotografią istnieje dystans kilkunastu i więcej lat (fotografie ojca wykorzystane w projekcie powstawały pomiędzy 1968-1984 rokiem). 

The project is a cycle of photographs inspired by pictures taken by my father. These photographs are the ordinary, “memorial” pictures. The most important images were these, which depict the closest members of my family. I tried to reach the same places with the same people and take the photographs resembling the original ones - by repeating a view, a way of adopting a pose, a facial expression, etc. In each of these inerpretations I wanted to expose an unavoidable “crack” of reality, which concerns impossibility of returning to the past. That’s why most of the pictures from ”Home Archive” are grotesque, and may seem to be humorous at first glance. Original photos taken by my father date from 1968-1984.