Przesilenie.....The Solstice (2006)Cykl "Przesilenie" powstał podczas wyjątkowo mroźnej zimy 2005/2006 roku w Polsce. W astronomii terminem 'przesilenie' określa się moment, w którym Słońce dociera do skrajnych położeń na niebie. Wszystkie kultury wykształciły szereg ceremonii związanych z tymi momentami, rytuały przesilenia zimowego na półkuli północnej często dotyczyły symbolicznej przemiany, końca starego i początku nowego świata. Człowiek na fotografiach z "Przesilenia" to postać pozbawiona cywilizacyjnych gadżetów, narzędzi, ubrania, itp. Jest istotą zagubioną w surowych, nieprzyjaznych przestrzeniach, a zastygnięcie w bezruchu tylko wzmaga przeczucie nieuchronnej samotności w obliczu potężniejszych sił. W ten sposób świat może się zacząć albo skończyć ale nigdy istnieć...


Projekt ten został zrealizowany we współpracy z Marią Stafyniak.

A series "The Solstice" was made during frozen winter in 2005/2006 in Poland. In astronomy a term 'solstice' describes the moment when the Sun reaches its highest or lowest point in the sky at the midday. Many different cultures have worked out a lot of ceremonies concerning these special moments. On the northern hemisphere it was often just the winter Solstice itself that has been represented as the time of symbolic metamorphosis, the end of the old world and the beginning of the new one. The observations of the natural cycles- that are overriding to a human being- have been one of the most important human experiences in the beginning of history.

Project was realised together with Maria Stafyniak.