Trzeci Wymiar.....The Third Dimension (1998)

Prace te były wynikiem ortodoksyjnego podejścia do fotografii - wszystko, co pojawiało się na zdjęciach musiało się wydarzyć w rzeczywistości. Użycie długich czasów naświetlania, zmian ostrości, wielokrotnej ekspozycji tworzyło obrazy, które potwierdzały istnienie równoległych światów niedostępnych zwykłemu postrzeganiu.
These works are a result of a quite orthodox approach to photography. Everything what is depicted in photographs, had happen in the reality. I have used strictly photographic methods of recording: long time exposure, selective sharpness, multi-exposure. By these images I achieved an evidence of existence of a parallel reality beyond our perception.