Tylko Światło.....Only Light (1999)

Stykowa luksografia roweru na papierze barwnym - 150x240cm (praca nie istnieje)

Coloured contact print with the bike - 150x240cm (work doesn't exist)