Aparat do Znikania Obrazów.....A Camera that Makes Images Disappear (2004)

W projekcie wykorzystywałem światłoczułość pigmentu fosforescencyjnego, który tworzy podczas naświetlania obrazy pozytywowe. Obrazy takie są nietrwałe i ulegają rozładowaniu w ciągu kilku do kilkunastu minut. Taka efemeryczna fotografia jest całkowitym zaprzeczeniem fotograficznych „prawd wiary”. Pamięć każdego człowieka nie wspomagana obcowaniem z trwałym zdjęciem wygasa, czasem zapamiętujemy bardziej fotografie, a nie rzeczywiste wydarzenia. „Aparat do znikania obrazów” to projekt, który przeciwstawia się Fotografii. To pokora wobec nieuchronności upływu czasu. To zgoda na naturalny bieg rzeczy – pojawianie się i rozpad. W czasach hegemonii zapisywania i rejestracji to ćwiczenie z zapamiętywania obrazów.

In the project is used a light-sensitivity of a phosphorescent pigment. On the surface covered by it the positive pictures appear. These images are impermanent and disappear within ten or twenty minutes. Such an ephemeral photograph is in utter contradiction with what is known as ”the articles of faith of photography”. Every person’s memories which are not supported by persistent pictures fade with time. Sometimes the past is remembered through photographs not through real events.

This is the project which opposes to Photography. It is a token of humbleness in the face of inevitability of the passage of time. It is an approval to the usual course of events - coming into existence and disintegration. In contemporary hegemony of capturing images the project is ”a remembering images practice”.