Galerie Automatique....Galerie Automatique (2005)


Galerie Automatique//www.galerie-automatique.com to projekt francuskiej artystki Julii Schneider zrealizowany w Szczecinie, Berlinie i Strasburgu w 2005 roku. Artystka ta dystrybuowała obiekty sztuki, rozpowszechniając je w małych, czerwonych dozownikach działających na zasadzie automatów na papierosy, napoje lub słodycze, które od dawna funkcjonują w przestrzeni miejskiej. W automatach znajdowały się plastikowe kapsuły, w których ukryte były prace plastyczne, fotografie, rzeźby, utwory muzyczne lub inne idee artysty.

Wewnątrz moich kapsuł umieściłem malutkie aparaty działające na zasadzie camera obscura. Aparaty te pozwalały na wykonanie jednej fotografii, która powstawała podczas długotrwałego naświetlania.

(instrukcja obsługi dołączona do aparatu)
Aparat jest gotowy do użycia.  Umieść go tak, aby otwór skierowany był w stronę dziennego światła (widok z okna będzie najlepszy). Poczekaj minimum 2 tygodnie (możesz nawet miesiąc). Jeśli chcesz aby obraz był czytelny pozostaw w tym czasie aparat nieruchomo. Następnie delikatnie odetnij ścianę z otworem od aparatu – wewnątrz zobaczysz obraz. Obraz ten będzie nietrwały i po jakimś czasie zniknie. Jeżeli będziesz go chronił przed dziennym światłem, obraz ten będzie zanikał wolniej, będzie czytelny przez wiele dni, nawet tygodni. Możesz go zapamiętać.

W pudełku, w ciemności pojawia się fotografia. Godzina po godzinie, dzień po dniu światło opowiada swoją historię. Poza naszym postrzeganiem pojawiają się obrazy światów, których nie rozumiemy. One jednak istnieją. Pionierzy fotografii używali bardzo archaicznych metod rejestracji obrazu. Naświetlali pierwsze zdjęcia bardzo długo, czasem nawet kilka dni. Aparaty w kapsułach także potrzebują długiego czasu naświetlania. Po kilkunastu dniach można zobaczyć delikatny negatyw, horyzont, linie wędrującego słońca, budynki, drzewa. Obrazy te, nadal światłoczułe znikając stają się metaforą przepływającego świata rzeczy.
www.galerie-automatique.com - Julie Schneider's project which involved this work.

(instruction attached to a camera)
In each capsule is put camera obscura, which inside contains darkening material in effect of the light. A tinny box is able to record properly lighted up view. These images may be visible, but will be impermanent – light which created them, simultaneously will be able to destroy them. Every capsule contains precise description, how to use camera to make a photo.

In the box, in darkness appears photography. Hour by hour, day by day light tells its story. Beyond our perception appear pictures of worlds,which are inexplicable for us. However they exist. Pioneers of photography used very archaic ways of recording pictures.They exposed first photos in very long time, sometimes even a few days. Cameras from capsules needs a similar period of exposure. After a few days is possibly to see delicate negative, horizon, lines of moving sun, buildings, trees. These fading, disappearing pictures are still photosensitive and become metaphor of flowing world of things.