Pierwsi w Kosmosie.....First in Outer Space (2005)

Projekt został zrealizowany wraz z Marią Stafyniak w Szczecinie w 2005 roku.

Wewnątrz jednego z opuszczonych budynków szczecińskiej rzeźni, w całkowitej ciemności pojawił się fosforyzujący rysunek niepodporządkowany wewnętrznej formie architektonicznej. Realizacja, w której brak światła stał się neutralnym podłożem do efemerycznych znaków podejmuje zagadnienie ograniczeń percepcji trzech wymiarów.

Wzrok jest zmysłem, któremu wierzymy bezgranicznie, ale który też najłatwiej jest oszukać. Interpretacja obrazu polega na jego upraszczaniu i klasyfikacji. Nowa przestrzeń stworzona w tym małym pomieszczeniu jest dostrzegalna tylko z jednego punktu widzenia przez krótki okres czasu. Będąc wewnątrz docieramy do granicy pomiędzy widzianym, a wyobrażonym.

Łajka i Ham to pionierzy kosmicznych lotów. Ciśnienie krwi, temperatura ciała i rytm bicia ich serc zostały zarejestrowane. Takie informacje dotarły na Ziemię. Reszta jest naszym wyobrażeniem.Project was realised together with Maria Stafyniak in Szczecin. 

The eye is a sense, which we trust implicitly. There are simple possibilities to deceive our eyes. An interpretation depends on simplifying, reducing, categorizing.The new space created in this small place is visible from only one point of view. Being inside, we can touch the boundary between the visible and the image.

The dog Laica and the chimpanzee Ham are the pioneers of space flights. Its blood-pressures, temperature of their body and rhythm of their heart beatings were registered. This is the only information which we obtained on the Earth. The rest of our knowledge is our image.