Historia lubi się powtarzać....A History Likes to Repeat Itself (2010)
Fragment książki artystycznej wykonany we współpracy z Marią Stafyniak

A part of artistic book - in collaboration with Maria Stafyniak