Wieże / 2015

Kolekcja ambon myśliwych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej w okolicach Szczecina